Adatvédelmi szabályzat

A Capricare® a Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Ltd. tulajdonában lévő, bejegyzett védjegy. A Dairy Goat Co-operative egy Új-Zélandon bejegyzett cég
Cégjegyzékszáma: 421398
Székhelye: 18 Gallagher Drive, Hamilton, Új-Zéland
A Dairy Goat Co-operative elkötlezett az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban megismerheti az Ön által nekünk megadott, vagy az Öntől gyűjtött adatok kezelésére vonatkozó irányelveinket. Az alábbiak figyelmes elolvasásával betekinthet adatai kezelésének gyakorlatába.

A MIRALEX Hungary Kft, a Capricare kirázólagos magyarországi forgalmazója.

Az európai adatvédelmi törvények vonatkozásában, az adatkezelő a Miralex Hungary Kft. (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16., adószám: 25764372-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-287867)

A személyes adatok kezelése
Az ebben a szakaszban található bekezdések elmagyarázzák milyen jogi alapon, hogyan és miért kezeljük az Ön személyes adatait.

Ügyfélszolgálaton keresztül intézett kérdésekben történő segítségnyújtás (termékeinkkel és/vagy csecsemő táplálással kapcsolatban): Ha termékeinkkel, vagy azok használatával kapcsolatban kér tőlünk információt, akkor adatai segítségével személyre szabott tanácsokat tudunk adni az Ön számára. A személyes adatok ilyen módon történő felhasználása magában foglalja, hogy elérhetőségére és az egyéb, Ön által megosztott részletekre vonatkozó információk tárolása biztonságos szervereken történik. Ez a fajta adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy hatékonyan és pontosan tudjunk válaszolni kérdéseire.

Amennyiben nem kívánja megadni személyes adatait, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek a kért információt, segítség nyújtást.

A személyes adatok ilyen jellegű kezelésének jogalapja jogos érdekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

Ön nem köteles megadni személyes adatait, és bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot az info@miralex.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem jelenti, hogy adatai feldolgozása, a hozzájárulást megelőzően törvénytelen volt.

Az Önről gyűjtött adatok
Az alábbi adatok kerülnek gyűjtésre és feldolgozásra:
Ön által rendelkezésre bocsájtott információk. Ezek olyan információk, melyeket a www.capricare.hu weboldalon található kérdőív kitöltésével, telefonon vagy e-mail üzeneten keresztül történő kapcsolatfelvétel alkalmával ad meg. Az Ön által megadott információk tartalmazhatják nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, valamint egyéb Önnel, csecsemőjével vagy gyermekével kapcsolatos információkat.

Az adatok felhasználása
Az Ön által megadott adatok a fentiekben meghatározott célokra kerülnek felhasználásra.

Az adatok tárolása
Minden adatot biztonságos szervereken tárolunk. Az illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, digitális és személyi lépéseket vezettünk be az adatok védelmére.

Az adatok megőrzése
Adatait az Ön első adatszolgáltatásától számítva 3 évig őrizzük meg annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő segítséget tudjuk nyújtani Önnek, amennyiben további kérdése vagy visszajelzése lenne.

Kik férhetnek hozzá személyes adataihoz a Miralex Hungary Kft-n kívül?
Adataihoz harmadik fél számára, csak az Ön engedélyével adhatunk hozzáférést.
Az adatvédelmi törvények szerint Önt megillető jogok:

– Tájékozódáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

– Tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az adatok feldolgozásával szemben. Kérésére, személyes adatainak feldolgozását leállítjuk, hacsak nincs kényszerítő ok az adatok törvényes feldolgozásának folytatására.

– Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

– Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmére, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról egyéb fejezeteiben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.

– Korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmére, valamint a 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha:
– Ön a személyes adatok pontosságát vitatja;
– az Ön személyes adatainak kezelése jogellenes, de nem kívánja törölni a vonatkozó személyes adatokat.
– Ön kifogásolja az ilyen alapon történő adatfeldolgozást;
– korlátozni kívánja a vonatkozó személyes adatok feldolgozását, amíg meg nem állapítható, hogy jogos érdekünk felülírja-e az Ön jogos érdekét.
Ha a korlátozáshoz való jog gyakorlása azt állapítja meg, hogy bizonyos személyes adatok feldolgozását korlátozni kell, akkor a vonatkozó személyes adatokat csak az Ön beleegyezésével, ezen felül tárolási és jogi követelések céljából kezeljük.

– Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmére, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról egyéb fejezeteiben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje, ha:
– adatai feldolgozására már nincs szükség azon célok vonatkozásában, amely érdekében adatait gyűjtötték, kezelték;
– Ön később visszavonta beleegyezését az adatgyűjtéssel kapcsolatban;
– a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
Habár hálásak lennénk, ha panaszával hozzánk fordulna, joga van panaszának benyújtására az illetékes felügyeleti hatóságnál is.

– Jogainak érvényesítése
Jogainak érvényesítése érdekében, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: info@miralex.hu

Az adatvédelmi irányelvek változásai
Az adatvédelmi irányelveinkben a jövőben végrehajtott bármilyen változtatást ezen az oldalon teszünk közzé. Ezen frissítések követéséhez keresse fel az adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályzatunkat a későbbiekben.

Kapcsolat
Az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket az alábbi e-mail címen fogadjuk: info@miralex.hu

Az adatvédelmi irányelv utolsó frissítése: 2021. 05. 06.